fredag, februari 19, 2010

Hon diskriminerar en hel yrkeskår.Lotta Holmgren (M) i Österåkers kommun är ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i förskolenämnden.

Samt anställd som arbetsmarknadsansvarig hos Näringslivsenheten i samma kommun.

Hon medverkar dessutom omdömeslöst i huvudrollen i en TV-reklamfilm om Trisslotter, inspelad i USA.

I filmens eftertext finns meningen: "att ha jobbet som en hobby"? Är detta uttryck för hennes syn på sitt arbete som arbetsmarknadsansvarig hos Näringslivsenheten i Österåkers kommun?

Att tala om för alla olyckliga kommuninvånare som är arbetslösa,om "att ha jobbet som en hobby" är nog inte en uppfattning, som de har?

Att hon anser att om invånarna köper trisslotter och mot förmodan vinner på dem, så kan de lyckliga som fortfarande har ett arbete fortsättningvis se det som en hobby är vilseförande.

Om Österåkers arbetsmarknadsansvarige inte tar sitt arbete på allvar och inte ser sitt arbete som annat än en hobby är de arbetslösa i Österåker verkligen att beklaga.

Även bland svenska skådespelare råder som bekant stor arbetslöshet!

Ballongen som förekommer i filmen innehåller heliumgas som är 100% helium.
Hennes inandning av denna gas kan de små barnen ta efter, vilket kan medföra allvarliga risker för de förskolebarn som hon i egenskap av Ordförande i Förskolenämnden ska värna om.

De kan till och med dö av att inandas gasen på det sätt som sker i filmen.

Dessutom i en film som på sikt även kan leda till spelberoende hos de små barnen.

Sammanfattning:
1. syftet med reklamfilmen är att få fler kunder att köpa trisslotter.
2. under förespegling att de då kan vinna pengar.
3. samt vinna tillräckliigt mycket pengar för att kunna ha sitt jobb som hobby enligt filmens sammanfattande "eftertext".
4. om detta inträffar skulle således konsekvensen bli att "den som har sitt jobb som hobby" kan sitta i receptionen och dra i sig heliumgas för att få en ljus och gäll röst.
5. receptionisten är kommunens resp. företagets röst utåt mellan alla som arbetar i företaget och dess kunder på marknaden.
6. kommunens resp. företagets anseende externt skulle minska avsevärt om inandning av heliumgas på arbetstid tilläts av arbetsledningen.
7. kommunens resp. företagets övriga seriöst arbetande medarbetare skulle drabbas och känna sig störda av den som inhalerar heliumgasen..
8. om en anställd skulle bete sig på det naiva och oseriösa sätt som framgår av reklamfilmen skulle denne med all säkerhet skiljas från sitt arbete med åberopande av personliga skäl.

Inga kommentarer: