torsdag, april 09, 2009

Finland får rättvis skatt för pensionärer - men inte Sverige, varför?

Skatten för pensionärer sänktes med totalt ca 5 miljarder kronor
I Finland lyssnade makten på pensionärernas kritik.

"Inget parti hade riktigt råd att klart och entydigt gå emot. Detta var en sak som var till så klar nackdel för pensionärer",säger Edward Andersson, professor emeritus i Skatterätt vid Helsingfors Universitet.

I Finland finns ca 1,4 miljoner pen­sionärer, varav ca en miljon ålderspensionärer. De utgör ca en fjärdedel av befolkningen på totalt 5,3 miljoner. Statlig grundläggande ålderspension kan man få från 65 års ålder. Men tjänstepensionsåldern varierar. Genomsnittlig pensionsålder är ca 60 år. Att sänka skatten även för ­pensionärer har kostat totalt nästan 5 miljarder svenska kronor. I första steget rättades skatteskillnaden till, i nästa steg gjordes ytterligare en ­skattesänkning, som även pensionärerna fick del av. ­Reglerna gäller lika för ålders- och förtidspensionärer.


Finland har haft en liknande orättvis beskattning av pensionärer som Sverige har. Men där lyssnade politikerna på kritiken. Orättvisan mot pensionärerna rättades till.

Finland införde 1997 ett kommunalt förvärvsavdrag. Liksom det svenska jobbskatteavdraget gavs det ­enbart till dem som yrkesarbetade. Pensionärer, ­arbetslösa m. fl. fick inte del av det. Skillnaden i skatt mellan en löntagare och en pensionär kunde som mest uppgå till ca 11 000 kronor om året.

De som först protesterade var dock inte pensionärerna utan kommunerna, eftersom det minskade deras skatteintäkter och inte kompenserades fullt ut. Men ganska snart vaknade även pensionärerna.

Skattebetalarnas Centralförbund var inte alldeles utan skuld till det, berättar Edward Andersson, 75 år, som då var ordförande i organisa­tionen. Det är komplicerade saker.
Vi visade på hur pensionärer missgynnades.

De sex centrala pensionärsorganisationer som finns i Finland ordnade seminarium kring frågan, vilket ­ledde till en ­livlig debatt. Många blev upprörda när man förstod hur ­skatten fungerade. ­Organisationerna drev frågan gentemot de politiska partierna och ganska snart fick de gehör.

Regeringen fick erkänna att så här är det. Man kompenserade med ett ­annat avdragsarrangemang som kom pensionärerna till del, berättar Edward Andersson.

Idén när de införde detta var som i Sverige att man ville gynna dem som jobbar i relation till dem som inte ­jobbar. Avsikten blev ­naturligtvis lite förfelad när man gav lättnader till pensionärer också, medger han, men å andra sidan:

Jag vet inte om avdraget gav den effekten som var avsedd. Det är nog svårt att mäta en sådan sak. Jag ­känner inte till något vetenskapligt belägg för att det verkligen leder till fler jobb.

Finland har kvar sitt förvärvsavdrag men har alltså genomfört en kompen­sation för pensionärer, ett särskilt ­pensionsinkomstavdrag,som gör att ­ingen pensionär betalar högre skatt än en yrkesverksam med samma in­komst idag.

Inga kommentarer: