söndag, april 19, 2009

Sveriges Förenade Filmstudios

Chefredaktören för Sveriges Förenade Filmstudios tidskrift Filmrutan,Marika Junström skriver i ledaren i senaste numret:"På en större ort (Österåkers kommun, min anm.) utanför Stockholm, med en blomstrande filmstudio, har den lokale biografägaren plötsligt höjt biografhyran med 200 procent utan att varsko i förväg. Det är naturligtvis omöjligt för en förening som bygger på stort engagemang och ideellt gratisarbete att driva studion i framtiden. Vill biografägaren inte förstå det är det bara att lägga ned!

Jag har inget recept på hur man ska lösa problemen, men man önskar att kommunerna borde inse värdet av att ha en biograf, som i framtiden,med den digitala tekniken, skulle kunna användas till annat än enbart biovisningar. Den enda gränsen för hur lokalen skulle kunna användas är väl egentigen bara fantasin-och en hel del pengar."

Inga kommentarer: