lördag, april 11, 2009

Försäljningen av Tibble gymnasium i Täby var olaglig!

Tibble gymnasium köptes av rektor Maj Dellström och lärare och ekonomiansvarig Hans Byström.

Täby kommun bröt mot lagen vid försäljningen av Tibble gymnasium. Det anser kammarrätten i en dom och upphäver beslutet att sälja gymnasieskolan. Enligt rätten såldes skolan för billigt.


Ända sedan skolan i maj 2007 såldes till det privata företaget Tibble Fristående Gymnasium, som ägs av skolans rektor och en lärare, har det stormat kring beslutet. Privatiseringen väckte motstånd bland personal, elever och kommunpolitiker i Täby. Alla partier utom Moderaterna bojkottade det extrainsatta fullmäktigemöte där beslutet klubbades igenom. Beslutet överklagades till länsrätten och sedan vidare till kammarrätten.

Kammarrätten underkänner också den privatisering av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra i södra Stockholm som skedde 1 april 2008. Även där uppgick priset endast till värdet av inventarierna.

Inga kommentarer: