torsdag, april 09, 2009

Kamp mot knark blir av med stöd.

Det finns risk att fler ungdomar börjar med droger p.g.a. det indragna stödet till "Drogkampen", mindre bidrag till "Livlinan" och nedskärningen i "Trygg i Österåker". Nu kan man få betala det någon annanstans exempelvis på Socialförvaltningen.

Drogkampen är en tävling ...
som sträcker sig över hela läsåret för årskurs 6 elever med syfte att föda en ungdomsgeneration fri från droger.
Drogkampen är för alla sjätteklassare i skolor i Österåker. Tävlingen, som går ut på att klassen löser uppgifter och samlar poäng, pågår under hela läsåret.
Första pris är en äventyrsresa för hela klassen.
Drogkampen vill hjälpa eleverna att bearbeta sina attityder till droger.
Detta gör vi genom tävlingar med de fyra livsvillkoren som en röd tråd.

Fyra livsvillkor
Vårt pedagosiska budskap sammanfattas i de fyra livsvillkoren - livsområden som skadas av droger.
Jag själv
Mina relationer
Samhället
Miljön

Fyra hörnstenar
Tävlingen är motorn, och elevkraften är drivmedlet.
Föräldrastödet och det breda samhällsengagemanget garanterar att Drogkampen inte enbart blir en företeelse inom skolans väggar.

Livlinan

För vem?
Vi vänder oss till dig som är 16-25 år och som vill förändra ditt liv. Du befinner dig i riskzonen för psykisk ohälsa och/eller alkohol/drogberoende/kriminalitet.

Hur?
Livlinans ungdomscoacher kan vid behov erbjuda dig:
Hjälp med studier, planering, studieteknik mm
Att hitta praktikplats
Att söka arbete eller feriejobb
Att hjälpa dig att göra en ekonomisk planering
Att stödja dig i kontakten med myndighetspersoner och sjukvårdspersonal
Vid behov av fördjupad psykologisk och/eller kognitiv utredning i Landstinget, verka för att en sådan kommer till stånd
Mm mm

Trygg i Österåker

Det ska vara tryggt att bo i Österåker
Du ska kunna känna att Österåker är en trevlig, bra och trygg kommun att leva och bo i. I maj 2007 startades Trygg i Österåker med visionen – ett tryggt och trevligt Österåker fritt från brottslighet och drogmissbruk.

En målsättning som ligger till grund för arbetet är ”Trygg i Österåker – allas ansvar”. Med den målsättningen vill vi poängtera att alla – kommunen, myndigheter, kyrkan, organisationer, föreningar, företag och enskilda kommunmedborgare – har ansvar och möjlighet att vara med att skapa ett tryggare Österåker. Vår övertygelse är att det krävs samverkan mellan många olika aktörer för att nå detta mål och undvika att drogmissbruk och brottslighet utvecklas. Tillsammans kan vi skapa en tryggare och ännu bättre miljö i vår kommun.

Inga kommentarer: