lördag, september 27, 2008

Politikerbloggen » Stefan Mårtensson: “Är pensionärer bara steroider för fackens medlemstal?”

Gäller detta även i Vänster-och andra politiska partier?

Skyr verkligen alla politiska partier pensionärer som pesten som påstås i kommentaren av sign. "Rospiggen"?
Är verkligen pensionärer improduktiva och ett störande inslag i organisationernas verksamhet?

Inga kommentarer: