måndag, september 22, 2008

Dagens Samhälle - Krav på pappografi

PRO:s kongress vill att alla män över 55 år ska testas för att upptäcka prostatacancer.

Idag avslutar PRO (Pensionärernas Riksorganisation sin kongress).

Pappografi för alla män över 55 år vartannat år för att upptäcka prostatacancer och bättre kunskap för att möta äldres vårdbehov är två av kongressens krav.

- För att klara framtida behov behöver vården ta 10 procent av BNP i anspråk säger informationschef Maja Fröman till Dagens Samhälle. Det skulle innebära ytterligare 30 miljarder.

-Nära vård är viktig för äldre, det ska landsting och kommuner tänka på vid vårdval. Ersättningen ska gynna förebyggande vård och hälsosamtal ska hållas vart tredje år,säger Maja Fröman.

Dagens Samhälle - Krav på pappografi

Inga kommentarer: