lördag, september 27, 2008

Jag ska opereras för grå starr och funderar.....................

Om jag väljer s.k. "monofokala linser" d.v.s. med olika styrkor på resp. lins, så kan operationerna ske efter remiss och på Stockholms läns landstings bekostnad för c:a 10 000:- /öga.

Men då måste jag som nu även efter operationerna fortsätta att vara glasögonbärare antingen på nära eller långt håll.

Jag får i alla fall själv välja!

I dag har jag dubbelslipade glasögon för såväl när- som avståndsseende.

Om jag väljer dubbelslipade linser som i mina nuvarande glasögon med olika styrka för när-och avståndsseeende kostar varje öga/lins 21 000 kronor, då operationen betraktas som privat.

Varför ska jag tvingas välja mellan privat och offentlig vård, när jag är i behov av gråstarrsoperation och nya linser, betalar skatt utan jobbavdrag då jag inte längre p.g.a. åldern är yrkesaktiv. Borde jag inte själv få välja vilka linser jag vill ha, utan privatekonomiska och ideologiska funderingar?

Startsida - Capio Medocular

Inga kommentarer: