fredag, september 26, 2008

Politiker reagerar över felmedicinering

Politiker reagerar över felmedicinering

Gör läkemedelsgenomgångar obligatoriska kräver Eva Olofsson (v), ledamot av riksdagens socialutskott.

Eva Olofsson har reagerat på den senaste tidens mediarapporteringar om omfattande felmedicinering av äldre. I onsdags visade SVT:s Uppdrag Granskning flera fall av felmedicinering av äldre med katastrofala följder och kunde också påvisa hur sporadiskt läkemedelsgenomgångar görs. Samtidigt finns belägg för hur sådana genomgångar ofta ger ökad kvalitet för patienten och sparar pengar åt landstingen.

Eva Olofsson reagerar också på sänkta statsbidrag till kommunerna.

Regeringen urholkar välfärden och bantar möjligheterna till en värdig äldreomsorg. På grund av personalbristen saknas kontinuitet i kontakten med äldre, säger hon i ett pressmeddelande.

Dagens Samhälle - Politiker reagerar över felmedicinering

Inga kommentarer: