onsdag, september 03, 2008

En värdig ålderdom?

”En bra ålderdom”: Europeiska kommissionen frigör 600 miljoner euro för utveckling av nya digitala lösningar för äldre i Europa.

2020 kommer 25 % av befolkningen i EU att vara över 65 år. För att förbereda samhället på detta har ministerrådet idag antagit kommissionens förslag om att göra Europa till ett centrum för utveckling av digitala tekniker som ska hjälpa äldre att vara självständiga och bo kvar hemma längre. Enligt kommissionens förslag från den 14 juni 2007 kommer ytterligare cirka 150 miljoner euro att gå till ett nytt gemensamt europeiskt forskningsprogram. Totalt sett uppgår investeringarna till mer än 600 miljoner euro. Genom det nya programmet kommer företag ges möjlighet att utveckla höginnovativa digitala produkter och tjänster för att förbättra äldre människors livskvalitet hemma, på arbetet och i samhället i stort. Det rör sig bl.a. om intelligenta apparater för ökad säkerhet i hemmet, mobila patientmonitorer för övervakning av vitalparametrar och användarvänliga gränssnitt för personer med nedsatt syn eller hörsel – något som kommer att förbättra äldre människors livskvalitet, karriär och familjeliv. Europaparlamentet har redan godkänt planen vid en första behandling den 13 mars (rapporterande var Neen Gill). 20 EU-länder deltar i det gemensamma forskningsprogrammet tillsammans med Israel, Norge och Schweiz.

Inga kommentarer: