fredag, september 19, 2008

IT-Gymnasiet Åkersberga

Kammarrätten i Stockholm, avdelning 03, mål nr 5051-07 och 5053-07 säger
nej till att IT Gymnasiet i Sverige ska få kommunala bidrag till gymnasier i
Luleå och Skellefteå.

Men i Österåker ville Ingela Gardner Sundström (m) och Bengt Svensson (fp)
stärka IT-gymnasiets makt att själv bestämma sin etablering i kommunen. Men
vad händer om företaget inte ger den vinst som förväntas eller går i
konkurs? Erinra dig gärna vad som hände då Havsörnen (s) i Österåkers kommun
gjick i konkurs! Den slutlige konsumenten i form av kommunens skattebetalare
och elever får alltid betala priset när de politiska oligarkerna och
majoriteten bestämmer över huvudet på fullmäktigeopposition och vanligt
folk.

Inför läsåret 2007/2008 ville friskolebolaget starta gymnasier i Luleå och
Skellefteå. Utbildningsprogrammen skulle handla om IT, elektronik och
naturvetenskap.

Skolverket avslog ansökan om tillstånd och länsrätten gick på Skolverkets
linje. Kammarrätten ändrar inte det beslutet.

Den konstaterar i sin dom att de planerade frigymnasierna inte tillför något
nytt i förhållande till de utbud som redan finns i de aktuella kommunerna.

Kammarrätten pekar också på att elevunderlaget i regionen minskar kraftigt.
Nya gymnasier skulle därför leda till stora svårigheter för kommunerna att
hålla ett brett och varierat utbud.

Dagens Samhälle har utan framgång sökt IT Gymnasiet i Sverige AB för en
kommentar.

Det finns sex gymnasieskolor i Österåker. John Bauergymnasiet, IT-Gymnasiet,
Skärgårdsgymnasiet, RHS-Gymnasiet, Runö gymnasium och Röllingby gymnasium.
Röllingby är Österåkers kommunala gymnasieskola och den enda av skolorna där
eleverna inte får gratis skollunch.

Inga kommentarer: