torsdag, juni 28, 2007

Fokus.se

Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation. Med en målgrupp som är välutbildade och välavlönade svenskar, som har ett bredare intresse för kultur, ekonomi och politik. Bland ägarna finns en rad kapitalstarka personer och företag: familjen Ax:son Johnsons maktbolag Nordstjernan, finansmannen Johan Björkman och den schweiziska finansmannen Martin Ebner och dennes bolag BZ Gruppe. Fokus är som de amerikanska nyhetsmagasinen Time och Newsweek. Redaktionschef. är Martin Ahlquist, som har jobbat på Ekot och Godmorgon Världen på Sveriges Radio, Karin Pettersson har varit reporter på Finanstidningen men kommer närmast från Finansdepartementet där hon varit politisk sakkunnig åt Bosse Ringholm och Pär Nuder. Martin Ådahl har också ett förflutet på Finanstidningen men har de senaste åren arbetat som ekonom på Riksbanken samt tidningens vd Lars Grafström har tidigare varit försäljningschef på TV 3.I styrelsen ingår också Sveriges Radios styrelseordförande Ove Joanson.
Men när de vill vara som filosofer utan ideologi dvs. som de flesta populistiska politiker och vara eliten till lags så blir tyvärr de olika parametrarna i undersökningen på samma sätt.
Flertalet kommuninvånare i Österåker är tyvärr inte kapitalstarka, välutbildade, välavlönade eller har ett bredare intresse för kultur, ekonomi och politik, varför undersökningen och 34:e platsen blir missvisande.

PRIVATEKONOMI
1. Kommunal skattesats, 18:e plats. Vad är det värt när vår gemensamma välfärd blivit lidande?
2. Taxeringsvärde småhus, 269:e plats. 9 975 hushåll har småhus, men övriga 4 025 bor i lägenheter.
3. Nettoförmögenhet, 26:e plats. Det är väl därför mandatfördelning i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige ser ut som de gör?
4. Antal miljonärer, 28:e plats. Det är väl därför mandatfördelning i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige ser ut som de gör?
SKOLA & DAGIS
5. Utgifter för skola, 268:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas?
6. Gymnasiebehöriga elever, 75:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas och många avgångselever inte var behöriga för gymnasiestudier?
7. Lärartäthet, 246:e plats.Vad är låg skattesats värd, när budgeten för skolan inte kunde hållas eller tillåta fler lärare?
8. Personaltäthet förskolan, 238:e plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten för förskolan inte kunde hållas eller tillåta fler förskolelärare?
SOCIALT OCH TRYGGHET
9. Utgifter för äldreomsorg, 274:e plats. Vad är låg skattesats värd, när vi inte kan ta hand om våra äldre medborgare på ett värdigt sätt?
10. Anmälda brott, 192:a plats. Är det därför BRÅ har upphört och ersatts med "Trygg i Österåker"?
11. Skilsmässor, 149:e plats. I yngre generationer är väl de flesta ogifta och kan därför inte skiljas, men är sambo, särbo, ingått partnerskap men har ändå gemensamma barn?
12. Självmord, 47:e plats. Kan orsaken vara den låga medelåldern 37,5 år?
13. Sjukskrivningar, 17:e plats. Kan orsaken vara den låga medelåldern 37,5 år?
14. Jämställdhetsindex, 39:e plats. Som feminist tycker jag att denna plats är hyfsat bra, men inte tillräckligt bra vi bör sikta på 1:a platsen.
15. Alkoholrelaterade dödsfall, 67:e plats. Kan orsaken vara den låga medelåldern 37,5 år?
FRITID
16. Miljöskyddad areal, 84:e plats. Kan orsaken vara att man lagt ned den politiska ledningsgruppen för Agenda 21 med representation av samtliga partier i KF?
17. Serveringstillstånd, 161:a plats. Så dött som Åkersberga centrum är på kvällar och helger råder väl redan nu en överetablering av serveringstillstånd?
18. Utgifter kultur och fritid, 270:e plats. Men vi har i tidigare undersökningar faktiskt varit ännu sämre 289:e plats och vad är låg skattesats värd, när budgeten ändå inte kan hållas?
19. Idrottsföreningar, 261:a plats. Vad är låg skattesats värd, när budgeten inte kan hållas?
JOBB & TILLVÄXT
20. Arbetslöshet, 10:e plats. EU sätter inflationsbekämpning före arbetslöshetsbekämpning men denna plats är bra, men inte tillräckligt bra, vi bör sikta på 1:a platsen.
21. Nya företag, 6:e plats. Har denna förbättring skett sedan ÖNAB lades ner och dess VD Björn Molin (rp) fick sparken av de tre kommunalråden?
22. Företagsklimat, 166:e plats. Har denna försämring skett sedan ÖNAB lades ner och dess VD Björn Molin (rp) fick sparken av de tre kommunalråden?
23. Andel lågutbildade, 24:e plats. Som enfaldig inflyttad östgöte för 36 år sedan trodde jag inte att flertalet invånare var så välutbildade, p.g.a deras låga intresse för kultur, ekonomi och politik.
KOMMUNENS EKONOMI
24. In/utflyttning, 82:a plats. Varför sämre än 34:e platsen?
25. Födelseöverskott, 24:e plats. Bättre än 34:e platsen och mer medel från den kommunala skatteutjämningen .
26. Socialbidrag, 68:e plats. Varför 34 placeringar sämre än 34:e platsen?
27. Försörjningskvot, 35:e plats. Visar hur många kommuninvånare i åldersgrupperna 0–19 år och 65+ år som varje kommuninvånare i yrkesverksam ålder (20–64 år) måste försörja.
28. Skattekronor, 14:e plats. Bättre än 34:e platsen!
29. Soliditet, 192:a plats. Varför så dålig soliditet? Den beräknas ju som skatteunderlag i kronor per invånare. Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer.
30. Valdeltagande, 28:e plats. Det blåa laget ställer alltid upp när det är val. Beräknas som eget kapital / tillgångar i kommunens balansräkning.

Fokus.se

Inga kommentarer: