lördag, juni 23, 2007

"Trygghet" är en del av "gemensam välfärd".

I de handlingar vi erhöll inför onsdagens KF, nämndes bl.a. likheter mellan Västervik och Österåker betr. befolkningsstorlek och struktur.
Jag blev mycket intresserad och fann bl.a. följande samt att vår tidigare lokale partiordf.i Österåker Magnus Stavbom(v) numera är ordf. i Västervik.

Äldreomsorgen i Västervik är bland de fyra bästa i landet något att reflektera och agera över för mig och andra 65+ i Österåker.

Den 18 juni i år presenterade Sveriges kommuner och landsting den första sammanhållna rapporten när det gäller jämförelser av olika resultat och resultatindikatorer för äldreomsorgen på kommunnivå.

Rapporten är ett led i Sveriges kommuner och landstings arbete att öppet redovisa och jämföra olika verksamheters kvalitet i vård och omsorg om äldre i Sveriges kommuner. De resultatindikatorer som redovisats är god vård, social omsorg och service, personal, kostnader och äldreomsorgens innehåll.

Det som är mycket glädjande för Västerviks kommun är att Västervik tillsammans med Aneby, Högsby och Ödeshög är de kommuner i landet som har det sammantaget bästa resultatet. Enligt Sveriges kommuner och landstings analys så visar dessa fyra kommuner att det går bra att få bra resultat i vård och omsorg om äldre utan höga kostnader och utan att sänka servicenivån till den äldre befolkningen.
På alla indikationer utom en ligger Västervik mycket bra till i jämförelse med landets kommuner. Indikatorn där Västerviks kommun har förbättringsmöjligheter är bostadsstandarden i särkilt boende. Detta kommer inte som en överraskning och kommunen har de senaste åren uppmärksammat detta och investerar de närmaste åren 100 miljoner kronor på att öka standarden i de särskilda boendena.

För alla som arbetar med äldreomsorgsfrågor i Västerviks kommun, både inom kommunen och landstinget, är SKL:s rapport positiv. Rapporten visar att de äldre medborgarna i Västerviks kommun har en bra vård och omsorg på ett kostnadseffektivt sätt.

I utvecklingen av äldeomsorgen har personalen deltagit på ett engagerat och uppoffrande sätt och detta är grunden för deras resultat. Detta är en bra grund för fortsatt framtida utveckling.

Inga kommentarer: