torsdag, juli 05, 2007

Visionen - Stockholm Nordost

Gustaf Douglas, Rydbo är av Moderaternas valberedning föreslagen till omval till partistyrelsen på partistämman i Gävle den 25-28 oktober.

Det bör undersöka vad som händer med köpcentrum endast för bilburna i Rosenkälla och Gustaf Douglas inblandning i detta.

Vänster-och Miljöpartiet i Österåker reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen den 20 juni 2007 eftersom miljöaspekterna inte är tillfredställande. En miljökonsekvensutredning kräves.

Inga kommentarer: