onsdag, juli 04, 2007

Våldet i Åkersberga

800 namnunderskrifter överlämnades till Kommunstyrelsens ordförande innan Kommunfullmäktige (nr 4/2007) den 20 juni 2007, kl. 18.30 på Berga teater, Kulturknuten.

Namnunderskrifterna var en protest mot att ombilda kommunens hyresrätter till bostadsrätter. Besök i hyresbostäderna och dialog med hyresgästerna skedde inte för att propagera för Vänsterpartiet utan för att ta reda på vilka frågor, som medborgarna i området ansåg vara viktiga och behövde lösas?

Detta har vi för avsikt att fortsätta med genom att partiet formulerar krav, genomför nya aktioner eller liknande och följer därefter upp våra aktiviteter med möten eller nya besök. Den här arbetsformen kräver en hel del aktiva sympatisörer och vi vill prova den inom Vänsterpartiet och söker därför efter nya medlemmar och sympatisörer, som är intresserade av att prova denna arbetsform.

Under KF hade man en s.k. " Allmänpolitisk debatt" (som kritiserades för att inte alls vara en "Allmänpolitisk debatt") utan endast en debatt om "Trygg i Österåker" f.d. BRÅ.

Fredrik Bratt, närpolischef i Åkersberga inledde med att informera om brottsutvecklingen i kommunen.
Inriktningen är ungdomars brottslighet. På helgdagsaftnar i Åkersberga centrala delar. Uppmanade föräldrar att kolla max.hastigheten på sina barns mopeder. Om Lag & Rätt och att Våga vittna!. Mörkertal statistik. Bilinbrott ökar. Övrigt går ner ex. misshandel och villainbrott. Upplevd otrygghet bland ungdomar. Stora årskullar i övre tonåren. Cannabis är vanligt samt olaga hot via Internet och sms. Ingen organiserad brottslighet men lokalt förankrad dito.

Resp. partiledare uttryckte bl.a. att på Österåkersanstalten kan många av internerna varken läsa eller skriva. Många barn och ungdomar har missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar. Österåker har fått fler synliga poliser. Ibland kan man nu få se 7 poliser som snackar med 3 mopedister. Högt välstånd = många mopeder. Allmänna mötesplatser med aktiviteter saknas under sommaren. Osäkerhet vid bankomatuttag. Kriminella ungdomar kollar upp vilka som är ADHD-ungdomar och utnyttjar dem för brottslig verksamhet. Det gamla kommunalhuset på Storängstorget som nu töms vid flytten till Alcea borde komma till användning för kommunens pensionärer. Man ska vara hård mot dom hårda och tänka i positiva och negativa spiraler. Straffmyndighetsåldern borde sänkas. Kommunen saknar identitet. Alla ungdomar är inte intresserade av idrott eller fritidsgårdar.

Den 10 maj träffade representanter för Barnen i Österåker samt övriga föräldraföreningar i Österåker den styrande borgerliga majoriteten av kommunens politiker (alla partier utom rp, v och mp) för att diskutera skolpolitiken. Tyvärr upplevde deras representanter att politikerna inte delade deras oro och dessutom inte hade kunskap om de rådande förhållandena ute i kommunens olika verksamheter. Du hittar föreningens hemsida med aktuell information på www.barneniosteraker.se

Inbjudan till möte med Vänsterpartiet i Österåker.

Måndagen den 21 augusti kl. 18.30 träffas vi i Folkets Hus till ett möte för att informera och inspirera varandra inför höstens alla aktiviteter.

Särskilt välkomna önskar vi alla nya sympatisörer.

Vi äldre och yngre medlemmar och förtroendevalda vill informera dig om vad som har hänt och kommer att hända under återstoden av mandatperioden. Vi informerar från kommunstyrelsen, kultur-och fritidsnämnden, "Trygg i Österåker" och kommunfullmäktige. Vi vill och hoppas att Du talar om för oss vilka aktiviteter Du vill vi ska ägna oss åt och vilka kampnjer Du vill vi ska driva i Vänsterpartiets namn.

Ta gärna med vänner och bekanta som sympatiserar med vår politik.V
i bjuder på kaffe och the´med tilltugg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vilket falsk shitsnack!
Bara några månader innan des var min son 11 årig autistiska våldtagen och misshandlat på Söraskolan gård vid kl 17
Och jag sökte hjälp att ta upp ärendet som tystades ner av myndigheterna. Skam!