onsdag, juli 11, 2007

Den borgerliga majoritetens brist på etik och moral.

Att hitta den borgerliga majoritetens brist på etik och moral genom att utestänga oppositionspartierna från möjlighet att ge till känna vår politik bereder mig inga som helst svårigheter. Nedan följer några exempel på denna brist och förklaring till varför vi endast kan göra vår stämma hörd i KF, trots att även vi liksom nedan uppräknade partier har 2 mandat i KF.

Medborgarna i Österåkers kommun utser vart fjärde år i allmänna val ett Kommunfullmäktige som därmed är den enda direktvalda organisationen i kommunen. Fullmäktige är högsta beslutande instans i kommunen och utser i sin tur Kommunstyrelse, nämnder, revision samt styrelser i de kommunala bolagen.

Alla nämnder har formulerat sina tjänstedeklarationer där de beskriver vad som ingår i de tjänster de erbjuder. I tjänstedeklarationerna ska du lätt kunna se kommunens kvalitetsnivå i de olika verksamhetsområdena. Du kan läsa mer om detta under respektive nämnd och då under rubriken Tjänstedeklarationer.

I mandatfördelningen till Kommunfullmäktige 2007-2010 erhöll följande 5 partier Kristdemokraterna, Center-, Vänster-, Miljö- och Österåkerspartiet 2 mandat vardera. Men totalt finns det 51 mandat i KF och Moderata Samlingspartiet som fick 17 mandat, Folkpartiet liberalerna 5 mandat har tillsammans med Kristdemokraterna, Center-och Österåkerspartiet bildat majoritet för mandatperioden 2007 - 2010 med 28 mandat.

Ledamöter i Kommunstyrelsen är; Arne Ekstrand (kd), Björn Pålhammar (c) och Rolf Granström (öp) Ersättare: Mikael Ottosson (kd) och Marie-Louise Brännfors (c).
Ledamöter i Byggnadsnämnden är; Rolf Granström (öp), vice ordförande och Börje Löfvén (c) Ersättare: Lars-Åke Karlsson (öp) och Lars Andersson (kd)
Ledamöter i Förskolenämnden är; Magdalena Ottosson (kd) och Maria Ullenius (öp) Ersättare: Berit Munter (c).
Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden är; Laila Selkälä (c), ordförande och Christer Rydén (öp) Ersättare: Samuel Nordström (kd) och Per Albinsson (c).
Ledamöter i Miljö- och hälsokyddsnämnden är; Stig Himberg (öp) och Thomas Brottman (c) Ersättare: Kenneth Drake af Hagelsrum (kd).
Ledamöter i Produktionsstyrelsen är; Arne Ekstrand (kd), vice ordförande Ersättare: Jan Winberg (kd), Björn Påhlhammar (c) och Franz Heinel (öp)
Ledamöter i Socialnämnden är; Marie-Louise Brännfors (c) och Hans Fransson (kd) Ersättare: Nils Edspång (öp)
Ledamöter i Utbildningsnämnden är; Ulf Nyman (kd) Ersättare; Anna Linusson (c) och Björn Gerzén (öp).
Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden är; Mikael Ottosson (kd), ordförande Ersättare: Gunvi Hubler (kd), Len Blomgren (c) och Ingrid Jacobsen (öp)
Revisor
är: Håkan von Knorring (kd)Österåkers kommun Kommunens politiska organisation

Inga kommentarer: