lördag, augusti 18, 2007

Är Byggnadsnämndens ordförande/ Kommunalrådets man jävig?

Registrering av lobbyister/beslutsfattare som Jan-Olov Sundström (m) är en fråga om öppenhet och transparens i det demokratiska systemet. Det sker redan i många andra parlament, skriver Lars Lindblad, gruppledare för moderaterna i riksdagen. Han menar att Sverige under lång tid haft ett lätt naivt perspektiv på frågan och inte diskuterat hur lobbying påverkar beslutsprocessen.

Regeringspartierna är överens om att de vill öppna för möjligheten till kommunala extraval, genom den grundlagsutredning som nu arbetar. De säger sig vilja stärka väljarnas inflytande också över den lokala demokratin som behöver vitaliseras och tydliggöras. De vill införa en möjlighet för kommunerna att göra om ett val, om de som valdes inte får ihop ett fungerande majoritetsstyre i kommunen.

Hur har missnöjespartierna Österåkers-och Roslagspartiet vitaliserat och tydliggjort den lokala demokratin i Österåker?

Exempelvis i Byggnadsnämnden genom ledamöterna ; Rolf Granström (öp), vice ordförande och Björn Rapp (rp) samt ersättare Lars-Åke Karlsson (öp)?

Hur många viktiga beslut som för oss medborgare är demokratiska och enligt de kriterier vi gick till val på har egentligen genomförts? Jag känner många som röstade på den borgerliga majoriteten och oppositionen som redan har ångrat sina val.

Dessutom tror jag faktiskt inte att extraval i kommunerna kan stoppa Sverigedemokraterna, tvärtom skulle ett omval av denna orsak få motsatt verkan nämligen att fler skulle röstade på dem.

Opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk, det här är inte den politik som människor vill ha. Det ger arbetarrörelsen ett starkt mandat att ta på sig uppgiften att organisera kampen mot alliansen och för ett rättvist solidariskt samhälle.
Läs vidare vad som planeras den 18 september på http://www.18september.se/

De gemensamma huvudparollerna lyder: Ett år räcker; Mot högerpolitiken – för solidaritet och rättvisa; För gemensam välfärd. Den 18 september bli en ny massiv protestdag mot högerpolitiken i stil med 6 oktober 1992, då 200 000 demonstrerade i hela landet.

Inga kommentarer: