måndag, september 17, 2007

Byggföretagslobbyist leder byggnadsnämnden i Österåkers kommun.

17 sep 2007WEBBNUMMER: 11321 Lobbyist leder byggnadsnämnd

-->
Byggnadsnämndens ordförande i Österåker ifrågasätts som jävig i samtliga stora detaljplaneärenden det senaste året.
VERKTYG
skicka artikeln
skriv ut artikeln

Byggnadsnämndens ordförande i Österåker Jan Olov Sundström (m) är också sedan ett drygt år vd i föreningen Bofrämjandet, en lobbyingorganisation för byggindustrin.
Medlemmar är ett flertal av byggbranschens största aktörer och vissa av dem är inblandade i stora byggprojekt i Österåkers kommun. Det här förhållandet protesterar lokala Roslagspartiet emot.
I en färsk interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande ifrågasätter kommunstyrelseledamoten Håkan Westin (rp) om de båda rollerna är förenliga. För byggbranschen är det förstås idealiskt med en framstående lobbyist som ordförande i byggnadsnämnden, men för kommunen är det knappast etiskt riktigt, resonerar han ungefär i interpellationen. Österåkers kommun har vidarebefordrat frågan till jurister på Sveriges Kommuner och Landsting. Svaret: "i alla de ärenden som rör kommunens arbete med detaljplaner torde ordföranden vara jävig." Själv tar Jan Olov Sundström uppståndelsen med ro. – Jag har naturligtvis funderat över detta och det är fullständigt självklart att jag inte är jävig, säger han. Byggnadsnämndsordföranden förklarar att hans vd-uppdrag i Bofrämjandet uteslutande handlar om arbete på nationell nivå. Bofrämjandet jobbar med att förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande i landet, lobbyarbetet är inriktat på principiella frågor och dem man försöker påverka är regering och riksdag. – Juristerna har tydligen inte tagit reda på hur det förhåller sig i Bofrämjandet. Mitt arbete har ingen vare sig regional eller lokal koppling, säger Jan Olov Sundström. Roslagspartiet har en annan åsikt och partiet tänker driva frågan vidare. Jan Olov Sundström är gift med kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (m). I Roslagspartiets ögon är båda makarna jäviga i de beslut som byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattat kring stora byggprojekt. – Det här är en viktig moral och etikfråga. Någon måste reagera, säger Håkan Westin. Interpellationen kommer att anmälas vid fullmäktigesammanträde nästa vecka svar kan dröja ännu en månad.
-->Av Måns Wikstrand
Vill du läsa fler artiklar som handlar om:
Juridik
Samhällsplanering


Dagens Samhälle - Lobbyist leder byggnadsnämnd

Inga kommentarer: