tisdag, mars 03, 2009

vivenius - Nationell interaktiv information- och kommunikation. Hundar, film på biograf samt inrikespolitik.


Pressmeddelande

Österåker.

På gårdagens kommunstyrelsemöte 2 mars presenterade den borgerliga alliansen ett förslag till revidering av kommunens budget som innebär ytterligare besparingar och nedskärningar i verksamheten, ej tillsättande av vakanser och planer på att höja taxor och avgifter.

- Det är anmärkningsvärt att borgerligheten redan efter två månader tvingas revidera sin budget. I november förra året när de röstade fram nya skattesänkningar var det andra tongångar. Vi från oppositionen varnade då för krisen, en minskning i skatteintäkterna och generellt sämre ekonomiska förutsättningar. Att ändra i en två månader gammal budget visar på hur kortsiktig den styrande alliansen är i sina åtaganden, säger Francisco Contreras, ledamot ( v) i Österåkers Kommunstyrelsen.

- Det finns en stor risk att även denna budget blir kortvarig. Kommuninvånarna får räkna med att den styrande majoriteten kommer att återkomma med fler nedskärningar.

- - Den i fullmäktige tagna budgeten och den nu reviderade budgeten är den borgerliga alliansens politik och prioriteringar. Skattesänkningen, besparingar, nedskärningar, stängning av skolor, höjda taxor och avgifter. Det får de stå för. Vi kommer under inga omständigheter att stödja en politik som försämrar kommunens verksamhet, säger Contreras

- - Den reviderade budgeten röstades fram på Kommunstyrelsen utan en konsekvensanalys över vad åtgärderna innebär för verksamheten. De borgerliga politikerna röstade för ett åtgärdspaket som de inte vet vad det får för konsekvenser. Dessutom har inte de borgerliga velat ha en dialog med oppositionen. Vi hade kunna komma överens om åtgärder som inte innebär nedskärningar. Men de borgerliga partierna valde i stället att på sittande möte presentera ett förslag som innebär stora förändringar för den kommunala verksamheten. Det fanns ingen möjlighet för oppositionen att etablera en dialog eller hitta vägar för en konstruktiv överenskommelse med majoriteten. Vi anser också att den reviderade budgeten, som är i stort sett en ny budget, borde ha klubbats igenom i kommunfullmäktige där de folkvalda ledamöterna sitter, säger Francisco contreras, ledamot ( v) i Kommunstyrelsen.

För kontakt och information
Francisco Contreras 070 7953 84 2
francisco@contreras.se

Reporter: Eddie Vivenius

Inga kommentarer: