onsdag, mars 04, 2009

EU-valet viktigare än riksdagsvalet!


I Dagens "Dagens Nyheter" skriver BJÖRN VON DER ESCH följande: "Senast den 28 februari fanns det en utförlig artikel i Dagens Nyheter om "nästa års valrörelse". Mediers intresse för nästa års riksdalsval dominerar den politiska debatten. Ändå har vi ett riksval om mindre än tre månader, den 7 juni, till EU. Ett val som sällan debatteras.

Valet till EU är - hör och häpna - i många avseenden långt mer betydelsefullt för svenskarna än riksdagsvalet 2010. Ett faktum som uppenbarligen undanhålls medborgarna.

Hur många av oss vet, att dubbelt så många svenska lagar numera beslutas i Bryssel som i Sveriges riksdag? Eller att vår beslutandemakt som i riksdagen var hundra procent, i Bryssel är mindre än två procent? Eller att våra grundlagar sätts ur spel av EU:s lagstiftning? Av Sveriges tidigare självbestämmande har vi efter tio år i EU endast en tredjedel kvar.

Vare sig man tycker att detta är önskvärt eller inte är det i en demokrati en självklarhet att medborgarna blir upplysta om sådana fakta. Det sker inte i Sverige.

Av den tredjedel vi har kvar av vårt tidigare självbestämmande hotas nu även vår rätt att själva bestämma över naturtillgångar som fiske, jakt, mineral, skog, sjöar och så vidare. Lissabonavtalet som trumfats igenom av riksdagen ger dessutom nya förutsättningar på bland annat arbetsmarknaden, som ingen ansvarig vill kännas vid i dag.

Medier och politiker väljer likväl - eller kanske just därför - att i stället tala om nästa års riksdagsval. Ett val som dessvärre numera främst handlar om vilka 349 ledamöter som skall sitta i Stockholm för att godkänna lagar som redan är beslutade i Bryssel."


Start | Nyhetsverket.se

Inga kommentarer: