torsdag, mars 05, 2009

Österåkers kommun en av tre som visar minus i kassan."Kommunfullmäktige i Österåker kommer med stor sannolikhet att vid sammanträde den 16 mars 2009 besluta om ny VA-taxa. Den nya taxan träder i kraft 1 april 2009", skriver Roslagsvatten AB på sin hemsida

Men Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars är inställt "på grund av för få ärenden."

Kommunstyrelsens sammanträden berörs inte av förändringen. Tyvärr läggs alltmer makt över på KS och KSAU som i slutna sammanträdesrum beslutar och där inte endast de folkvalda i KF ingår.

Den i fullmäktige tagna budgeten och den nu reviderade budgeten i KS är den borgerliga alliansens politik och prioriteringar. Skattesänkningen, besparingar, nedskärningar, stängning av skolor samt höjda taxor och avgifter.

Den reviderade budgeten röstades fram på Kommunstyrelsen utan en konsekvensanalys över vad åtgärderna innebär för verksamheten. V anser att den reviderade budgeten, som är i stort sett en ny budget, borde ha klubbats igenom i kommunfullmäktige där de folkvalda ledamöterna sitter.

Alla kommuner utom tre visade plus i kassan - DN.se

Inga kommentarer: