lördag, mars 21, 2009

Lär data på plats eller på distans?
Data på tisdagar kl 14-16 på Åkersberga bibliotek!
För dig som kan lite men vill lära dig mer!

Vi lär av varandra under ledning av Eddie Vivenius.
Lokal: Lärcentrum på Åkersberga bibliotek.
Öppet för alla. Fri entré

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Österåkers bibliotek
Välkomna!

Datorintresset ökar för varje vecka, vilket är mycket glädjande.

I tisdags fanns det tyvärr inte lediga datorer till alla intresserade. Varför vi kanske måste finna andra lösningar på detta "angenäma problem"?

Exempelvis dela in oss i grupper beroende på intresseområden enl. följande:
Grundläggande IT-förståelse
Windows operativsystem
Word
Excel
PowerPoint
Access
Internet

Eller begränsa tiden till en timme/deltagare framför datorn?

Eller träffas via distansundervisning, där var och en av oss sitter framför sin egen dator på individuellt anpassad tid och plats?

Från Gunnel Byström Bibliotekarie på Åkersberga bibliotek fick jag information om att hon har bokat 7 datorer till oss i "Lärcentrum" varje tisdag fram t. o. m. den 28 april i år.

Vi vet inte hur länge vi tänker hålla på under våren. Vad tycker Du?
Dator 0 har Gunnel reserverat för släktforskarna.

Jag kan börja logga in på datorerna kl. 13.55 och kan också för att om möjligt komma igång 14.00 också godkänna användarvillkoren för oss alla.Det fattas en hörlur men vi kan fråga efter en hörlur i informationsdisken om vi behöver. De brukar ha några i reserv.

Grundläggande IT-förståelse tar upp grundbegreppen inom EDB, användning av data, IT och samhället, lagar och säkerhet, maskin, system och kommunikation. All text i denna exkl. bilder har jag skickat till dem jag erhållit giltig e-postadress från i ett mail med rubriken "Dataväntjänstens grundkurs".

I Windows operativsystem
får man lära sig de viktigaste funktionerna i Windows, däribland att hantera fönster och växla mellan dem. Man lär sig att öppna och stänga program och att organisera data på ett ändamålsenligt sätt med Utforskaren. Flyttning och kopiering av filer gås igenom. Man får också lära sig att anpassa Windows efter sina egna behov och önskningar.

I Word lär man sig att skriva egna dokument i ordbehandlingsprogrammet. Man blir förtrogen med programmets användargränssnitt. Man lär sig att skapa, spara, öppna och stänga dokument. Både enkla och mer avancerade formateringsfunktioner gås igenom. Man lär sig att sätta in tabeller och bilder i ett dokument. Att kunna definiera en egen formatmall är ett nyttigt hjälpmedel för att kunna använda ordbehandlingsprogrammet effektivt. Även detta får man en introduktion till. Hur man kopplar ett dokument med en datakälla och hur man hämtar in andra objekt i dokumentet gås också igenom.

Excel När användargränssnittet har gåtts igenom får användaren vara med om att bygga upp ett kalkylblad från grunden. Detta exempel återkommer i resten av kursen. Exemplet byggs gradvis ut med mer avancerade funktioner. Skillnaden mellan absoluta och relativa cellreferenser förklaras. När arbetsboken innehåller alla önskade upplysningar lär man sig olika sätt att presentera data. Bland annat görs en grundlig genomgång av hur man definierar grafiska diagram. Man lär sig också att sätta in objekt från andra program i arbetsboken.

PowerPoint Användargränssnittet gås igenom, med särskild tonvikt på de delar som gäller presentationsprogrammet. Man lär sig att bygga upp en presentation från grunden. Olika objekt sätts in i presentationen. Användning av ritverktyg och olika formateringsmöjligheter gås igenom. När innehållet i presentationen är på plats lär man sig att lägga in olika effekter för att ge liv åt presentationen. Presentationsmallar och anteckningar gås igenom. Ett särskilt kapitel handlar om hur man bygger upp ett organisationsschema. Man lär sig också hur man kan visa presentationer på en PC utan presentationsprogrammet.

Sammantaget ger kurserna i Officepaketet användaren kunskaper och färdigheter i att använda programmen som en helhet, genom att integrera objekt från ett program i ett annat.
Access Kursen inleds med en allmän introduktion till den teoretiska bakgrund som krävs för att användaren ska kunna bygga upp en relationsdatabas. Man lär sig därefter att bygga upp en relationsdatabas från grunden. Man lär sig att upprätta kopplingar mellan tabeller och att definiera själva kopplingarna. Söknings-och rapportmöjligheterna behandlas särskilt.

Internet Man lär sig att installera en webbläsare för Internet Explorer som används till att söka information på nätet och Outlook Express till att skicka e-post och läsa inlägg i diskussionsgrupper. Inkorgshanteraren och Adressboken behandlas särskilt. Man får en kort introduktion i "netikett". Man lär sig att söka efter information på nätet med olika sökmotorer. I en kort historisk översikt förklaras hur Internet är uppbyggt och fungerar.

Med vänlig hälsning
Eddie Vivenius vivenius@gmail.com
Sörahemsvägen 36
184 37 Åkersberga
Hemtelefon: 08-540 239 08 och mobiltelefon: 070-436 1199 eller 073-822 8528

Inga kommentarer: