onsdag, mars 04, 2009

Alla ska kunna använda samhällsviktiga tjänster på Internet

Miniminivån för tillträde till Internet bör höjas så att alla svenskar kan använda samhällsviktiga tjänster på Internet. Det förslaget har kommunikationsmyndigheten PTS lämnat till regeringen. Utöver det behöver Sverige en långsiktig målsättning för tillgången till bredband.

I dag har alla svenskar rätt till en anslutning till Internet på minst 20 kbit/s, så kallat funktionellt tillträde till Internet. Nu föreslår PTS, i ett remissvar till regeringen, att miniminivån som ett första steg i EU-lagstiftningen höjs till minst 144 kbit/s.

– De som bor i glesbygd måste också kunna använda e-tjänster hos exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. 144 kbit/s är inte bredband, men det säkerställer åtminstone att alla kan använda de mest basala samhällsviktiga tjänsterna, säger Marianne Treschow, generaldirektör för PTS.

Inga kommentarer: