måndag, mars 02, 2009

"Tuffare lagar krävs mot diskriminering av äldre"

Äldre som nekas att ha bensinkort. Pigga och krya äldre som inte får flytta till seniorboende. Framstående forskare som inte längre får forskningsanslag vid en viss ålder. Äldre behandlas annorlunda än andra på många områden. Alldeles för många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. I många länder är ålder detsamma som vishet och mognad, men inte i vårt land. Här ställs äldres erfarenheter ofta åt sidan.


"Tuffare lagar krävs mot diskriminering av äldre" - DN.se

Inga kommentarer: