tisdag, mars 03, 2009

Libertas Sweden"Låt mig på en gång ta upp en aktuell händelse, nämligen det nybildade partiet Libertas. Det är ett parti som i sin helhet finansieras av irländsk miljardär och affärsman, Declan Ganley. Planerna är att etablera detta Libertas över hela EU och att ställa upp under detta namn i alla 27 EU-länder (EU-parlamentsvalet). Ganley var en av huvudfinansiärerna bakom Nej-kampanjen på Irland och nu tänker han sig upprepa succén därifrån med att ställa upp och vinna EU-parlamentsvalet (han tror faktiskt att Libertas kan vinna en majoritet (!) i EU-parlamentet)

Det kan vara av intresse att förmedla lite närmare om vad som förevarit mellan Junilistan och Libertas. I korthet kan sägas att Libertas vid upprepade tillfällen sökt ”köpa” oss, och att de med olika medel lockat flera av de kandidater vi har på vår lista att antingen hoppa av (och ställa upp för en Libertas-lista och/eller ändra sin partibeteckning till Libertas. Libertas har även kontaktat kända EU-kritiker från andra partier, men de, liksom de våra, har omedelbart tackat nej.

I korthet har Libertas erbjudande varit följande: Om vi i Junilistan går med på att ändra namnet till ”Junilistan-Libertas” så kan vi erhålla ett ordentligt ekonomiskt understöd. De summor som nämnts rör flera miljoner kronor, till en medarbetare har uppgetts att det är cirka 10 miljoner kronor. Själva sakinnehållet – att om vi tar med deras namn, LIBERTAS, i vårt så kommer vi att erhålla ett omfattande ekonomiskt stöd – är fullkomligt glasklart, och kan verifieras av åtskilliga personer här på kansliet. Libertas har helt enkelt velat köpa in sig i svensk politik genom oss.

Dessutom har jag åtskilliga belägg för att samma metod använts för att övertala flera av våra kandidater. Flera vet att berätta att de utlovats stöd till personvalskampanjer om de angett sin politiska hemvist till ”Libertas”. Det är med tillfredsställande jag konstaterat att samtliga av de tillfrågade omedelbart tackat nej.

Huvudskälet till att Libertas misslyckats med sin värvningskampanj är naturligtvis att hela upplägget är fel. Man vill etablera ett nytt (och minst sagt luddigt) politiskt alternativ med finansiering från en utländsk miljardär. Det är en plan som bryter mot alla etiska regler för ett politiskt parti, i synnerhet som man inte riktigt kan reda ut vilka intressen som står bakom.

En mindre, men dock försvårande omständighet, är naturligtvis det dunkel som omger Libertas politiska program. När vi frågat efter programmet har vi fått svaret att det ännu inte är färdigformulerat, och att ett utkast inte går att visa eftersom det kan spridas osv. Det som kan utläsas på Libertas hemsidor är tvetydigt. Å ena sidan vill man bekämpa det odemokratiska och elitistiska EU, å andra sidan är man inga EU skeptiker. Obekräftade rykten vet också att förtälja om att man är positiv till en gemensam EU-president, EU-armé och att man egentligen inte vill begränsa EU:s makt. Det enda egentligen konkreta vi vet är att man är emot Lissabonfördraget – och att man vill ha en folkomröstning om detta i hela unionen.

Själv tror jag att ledaren, Declan Ganley är välmenande, men att han är en politisk naivist som gett sig in på ett område han inte behärskar. Han gjorde ett lyckokast på Irland, och nu tror han att han kan upprepa succén i alla andra länder. Han har ringa förståelse för hur olika länders politiska kulturer kan vara, och behandlar sitt politiska budskap som en vanlig vara som kan köpas och säljas. Men som alla vet: vi är inte till salu.

Bästa hälsningar Sören Wibe"

Libertas Sweden

Inga kommentarer: