onsdag, mars 04, 2009

Ny VA-taxa i Österåker ett aprilskämt?

Kommunfullmäktige i Österåker kommer med stor sannolikhet att vid sammanträde den 16 mars 2009 besluta om ny VA-taxa. Den nya taxan träder i kraft 1 april 2009.

Vi vill uppmärksamma er på att den fasta avgiften fortsättningsvis kommer att vara grundad på vattenmätarens storlek. Vi är medvetna om att vissa fastigheter kan ha större mätare än nödvändigt installerade och vi vill upplysa om att det då kan vara möjligt att byta ut denna mot en (eller flera parallellkopplade) mindre mätare och på så sätt få en lägre fast avgift.

Men Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars blir inställd på grund av för få ärenden.
Ändrad planering medför att även sammanträdet den 11 maj blir inställt.
Sammanträdet den 27 april och Kommunstyrelsens sammanträden berörs inte av förändringen.

Ny VA-taxa i Österåker | Roslagsvatten

Inga kommentarer: