tisdag, maj 06, 2008

Vårdkonflikten vs lokal demokrati

Varför är det så svårt för ordförande Ingela Gardner Sundström (m) i SKL:s förhandlingsdelegation att förstå varför vårdfackets kongressbeslut är överordnat deras förhandlingsdelegation/styrelse?

Förmodligen därför att hennes kommunstyrelse i hemkommunen Österåker, där hon också är ordförande aldrig har förlorat en votering, när beslutsunderlagen har kommit till kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: