onsdag, maj 21, 2008

Alliansen och mp överens i grundlagsutredningen, varför inte v?

Inför skilda valdagar och kommunala extraval, föreslår miljöpartiets och de borgerliga partiernas företrädare i grundlagsutredningen.

– Tiden är mogen för författningspolitiska reformer, skriver de på Dagens Nyheters debattsida.

De borgerliga ledamöterna är överens med miljöpartiets Peter Eriksson om att göra omfattande förändringar i styresskicket. Släpp fram fler folkomröstningar, slopa spärrarna i personvalet och stärk det kommunala självstyret i grundlagen, föreslår de också.

En av socialdemokraternas ledamöter, Morgan Johansson, tycker att det är märkligt med den här typen av "förhandlingar via debattartiklar".

– Nu blir det svårt för dem att kliva ner från de här positionerna i våra kommande förhandlingar i kommittén.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger till TT att han eftersträvar enighet över blockgränsen i de frågor som kräver grundlagsförändringar. Och socialdemokraterna skulle aldrig gå med på ett införande av skilda valdagar, betonar Morgan Johansson som också motsätter sig tanken att ta bort spärrarna för personvalet och vill avvakta med en åsikt i frågan om att tillåta extraval i kommunerna.

Däremot öppnar han för en blocköverskridande överenskommelse vad gäller kommunala folkomröstningar. Ett förslag som ledamöterna ser ut att bli eniga kring är att rådgivande folkomröstningar måste genomföras om tio procent av kommuninvånarna kräver det.

- Tanken med lokala folkinitiativ var ju att de faktiskt skulle kunna äga rum. När de nu röstats ner så ofta måste vi göra något åt det.

Nya regler som ska öppna för fler lokala folkomröstningar kräver ingen ändring av grundlagen, endast kommunalagen, vilket gör frågan mindre komplicerad. Förändringar av grundlagen kan inte göras utan mellanliggande val.

Förslaget att införa en gemensam valdag är också kontroversiell inom borgerligheten. Centerpartiet har stämmobeslut på att hålla fast vid den gemensamma valdagen. Partisekreteraren Anders Flanking välkomnar ändå utspelet från de borgerliga ledamöterna i grundlagsutredningen.

– Det är ett viktigt debattinlägg i den process som nu måste sätta igång i alla partier. Att gå emot ett stämmobeslut är förstås inte bra men samtidigt kan vi inte blockera alla frågor där centerpartiet har en annan uppfattning.

Grundlagstutredningen ska leverera sitt slutbetänkande senast den 31 december i år.

Inga kommentarer: