tisdag, maj 06, 2008

Varför bemöts inte alla kommuninvånare demokratiskt?

Med anledning av följande annons enl. nedan undrar jag hur många som hörsammade inbjudan till Socialnämndens respektive Vård- och omsorgsnämndens möten?

"Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att tillgodose kommuninvånarnas behov. Bemötande är ett område som vi satsar extra mycket på under 2008*. Därför bjuder vi in till ett öppet möte där vi diskuterar bemötandefrågor. Vi bjuder på kaffe, smörgås och frukt.Välkommen till Alceahuset, Hackstavägen 22, i lokal Largen på entréplanet, kl 18.00-19.00. 22 april Vård- och omsorgsnämnden 24 april Socialnämnden *Kommunens kvalitet mäts inom alla förvaltningar och enheter. Resultaten är de förtroendevaldas verktyg som de kan använda i dialogen med kommuninvånarna." Källa: Vårt Österåker"

Jag undrar varför inte alla kommuninvånare bemöts demokratiskt?

Jag tänker naturligtvis på de väljare som i kommunalvalet 2006 röstade in sina förtroendevalda till kommunfullmäktige, men som av de övriga partiernas förtroendevalda förhindrats att delta i kommunala nämnder, bolag och styrelser.

I kommunfullmäktige har fem partier fått 2 mandat vardera. Två partier har fått fem mandat vardera. Och två partier har fått 14 resp. 17 mandat i KF.

Men av de fem partier som fått 2 mandat vardera har endast tre av dem ledamöter och ersättare i kommunala nämnder, bolag och styrelser och dessas presidier samt tjänstgör som revisorer och nämndemän. Varför?

Inga kommentarer: