onsdag, maj 07, 2008

Vilka är "folkvalda" av väljarna eller av "de folkvalda" i partierna?

Jag undrar vad ordet "folkvald" egentligen betyder eller anses betyda i vår representativa demokrati?

Anledningen är att jag i utskickade handlingar inför nästa kommunfullmäktigesammanträde i Österåkers kommun läser om de "folkvalda" revisorerna. Jag har dessbättre i min uppfattning om ordets betydelse endast hittat att en av revisorerna är "folkvald" och reviderar sig själv.

I min vokabulär och begreppsvärld finns de folkvalda som är valda av väljarna i kommunalvalet september 2006 endast som ledamöter i kommunfullmäktige.

Pär Nuder (s) satt dock som ordinarie ledamot i Österåkers kommunstyrelse i tolv (12) år utan att vara folkvald till KF. Han fanns inte ens med på sossarnas kommunala valsedlar under de år han fanns i KS!

Men han blev ju senare "folkvald" till Sveriges Riksdag!

Inga kommentarer: