onsdag, maj 14, 2008

Det har varit tyst om Luffarbacken i Åkersberga länge nu.

Men vid måndagens KF fanns i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen bland VIKTIGA HÄNDELSER som pos. 2 att bostadsproduktion av 165 lägenheter i Luffarbacken påbörjades.

1987 köpte Platzer Bygg AB mark på Luffarbacken.
1990 kom byggföretaget överens med kommunen om att förvärva ytterligare mark.
1995 fattades beslut om att detaljplanebelägga området och ett exploateringsavtal slöts med Platzer Bygg som innebar att byggföretaget skulle bekosta merparten av ombyggnaden av korsningen mellan länsväg 276 och Söralidsvägen. I avtalet ingick även att kommunen sålde 8 630 kvadratmeter angränsande mark för två miljoner till företaget. Markköpet underlättade byggföretagets planer på att exploatera området.

Platzer Bygg AB ingår numera i PEAB.

I moderaternas reservation i KF den 20 februari 1995 skrev de: "Moderata samlingspartiet reserverar sig mot beslutet att anta detaljplan och exploateringsavtal för Luffarbacken. Med hänsyn till den omfattande förtätning som Åkersberga centrum genomgått under den långa planeringstiden har Luffarbacken blivit det sista grönområdet i centrala Åkersberga."

Även v och mp delade moderaternas uppfattning i frågan.

Den dåvarande moderata oppositionen är idag i majoritet och visar nu återigen att den inte alls är trovärdig, vilket även vidimerats av SCB:s medborgarundersökning.

Inga kommentarer: