tisdag, maj 20, 2008

Tar kommunen bort svåra handikapphinder?

Betr. SKL-enkäten på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=771057 hur har Österåkers kommun utfört arbetet med att ta bort hinder för personer med funktionsnedsättning?

Vad svarade kommunen på frågan om handikappråd, om byggärenden, om utemiljöerna och på frågan om åtgärder för innemiljöerna?

I verksamhetsberättelsen 2007 för kommunala handikapprådet läser jag bl.a. följande:" Antalet politiskt valda förtroendemän är 3. ( Vilka var det?) ordförande och vice ordförande begärt at få avgå. Även andre vice aviserade att han skulle avgå, men det är osäkert om avsägelse kom in. Orsaken till detta var ständigt ifrågasättande om arbetsformer och mandat från två föreningsrepresentanters sida. (Vilka var det?) Kanalens dag. Det var bara två, tre föreningar, som deltog." Vilka var det?

Inga kommentarer: