onsdag, maj 21, 2008

Demokrati enligt den borgerliga alliansen och sossarna.

Gunilla Ysberg (rp) skriver:"Som tidigare meddelats, har Roslagspartiet tillsammans med Vänster- och Miljöpartiet ingått ett valtekniskt samarbete. Tillsammans fick de tre partierna 18,24% av rösterna (av dessa fick Roslagspartiet 10,52%). När alliansen fick kännedom om samarbetet, så förändrade de förutsättningarna som låg till grund för samarbetsavtalet. När beslut skulle klubbas i Kommunfullmäktige den 27:e november, så var det en rättsinnad representant från den borgerliga alliansen som tyckte att de demokratiska principerna helt hade åsidosatts och markerade detta genom avståndstagande mot beslutet.

Några timmar före möte i Kommunstyrelsen fick jag ett mail från Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström, som lät meddela att den borgerliga alliansen beslutat ändra antalet ledamöter i nämnder och styrelser”, säger Håkan Westin, Roslagspartiet. ”Vänster- och Miljöpartiets representanter fick inte ens ett mail utan ställdes inför fakta vid sittande möte”, fortsätter Håkan Westin.

Förändringen innebär att Roslagspartiet mister sin plats i Kommunstyrelsens arbetsutskott samt två nämndplatser. De stora förlorarna är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som endast får varsin nämndplats. Någon rimlig förklaring till varför majoriteten beslutat om denna förändring har partierna inte fått, men effekten är uppenbar så beslutsunderlaget kan synas självklart. Beslut klubbades på Kommunfullmäktige den 27:e november. Från den borgerliga alliansen var det endast en representant som månade om de demokratiska principerna och markerade sitt avståndstagande mot beslutet. Av detta kan man dra slutsatsen att demokratiska spelregler samt respekt för väljarna inte står högt i kurs hos vissa folkvalda grupperingar. Det betyder att man nonchalerar 4 142 väljare av totalt 22 706 godkända röster."

Inga kommentarer: