söndag, april 20, 2008

Facket i Stockholm tar strid för välfärden

Facket i Stockholm tar strid för välfärden
LO-distriktets representantskap antog Välfärdsplattform


LO-distriktets representantskap antog på sitt årsmötet den 15 april en välfärdsplattform som ska ligga till grund för fortsatt fackligt arbete.

Fackföreningsrörelsen ska gå i täten för organiserat motstånd mot den svenska borgerlighetens nedmontering av vår välfärd. Vi vill med arbetet ge vår syn på samhällsutvecklingen och välfärden. Vi bildar inte plattformen med främsta intresse att byta regering. Vi bildar plattformen för att vi vill byta politik.

Facket ska nu ta steget att bygga nya politiska allianser, samarbeta med och knyta kontakter med
andra organisationer/nätverk som miljörörelser, vänsterpartister, ungdomar och aktivister från nya sociala rörelser. Det finns en bred vänster i Stockholm som i stora delar är oorganiserad och som socialdemokratin har svårt att nå. Vi tror att facket kan vara den centrala kraft som förmår bygga broar och skapa ett, så småningom, gigantiskt nätverk för allas vår gemensamma välfärd.

Genom att anta välfärdsplattformen, bjuda in nya allianser och skapa bredare nätverk kommer facket delvis att bryta helt ny mark. Det blir ett spännande arbete och vi ska jobba för ett Sverige och ett Stockholm som är till för alla.

Klicka för att ladda hem hela Välfärdsplattformen i pdf-format.

Frågor om arbetet med Välfärdsplattformen besvaras av Elisabeth Brandt Ygeman, tel 08-789 49 09, 070-397 04 84, e-post eller K-G Westlund, tel 08-789 49 13, 070-299 72 59, e-post.

Inga kommentarer: