lördag, april 12, 2008

Sveriges mest orättfärdiga och odemokratiska kommun.

I Österåkers kommun saknas konsumentvägledare, som invånare kan vända
sig till om klagomål och råd inför köp.
Det finns en budget- och skuldrådgivare, som ger råd om ekonomi eller
skulder.
Behov av närhet och kontakt med konsumenter tycks inte intressera våra
politiker.
Konsumentvägledningen är inte obligatorisk.. Därför ser
den olika ut i olika kommuner. Men behovet av konsumentvägledning är
självklart lika stort var i landet man än bor.
Konsumentvägledning är samhällsekonomiskt lönsamt.
Behovet av bra konsumentvägledare har aldrig varit större än nu. De starka
marknadskrafterna och det enorma utbud som avregleringarna inneburit på
flera områden är en anledning. God konsumentvägledning, med både
förebyggande arbete i form av utbildning av både konsumenterna och det
lokala näringslivet och direkta hjälpinsatser när något redan gått snett,
kan avlasta budget- och skuldrådgivningen.
Österåker tillhör de kommuner, som i likhet med många andra kommuner
i Storstockholmsområdet, ser konsumentvägledning som en icke prioriterad
kommunal verksamhet. Det är tråkigt, eftersom dessa kommuninvånare
säkerligen ofta ringer till konsumentvägledarna i Stockholms kommun och
därmed belastar
deras verksamhet. Jag anar att detta skapar många tråkiga diskussioner och
river dessutom upp en massa känslor. Att invånarna i Österåker, m fl.
kommuner utan egen konsumentvägledning, skulle ha bättre rustade konsumenter
tror jag inte ett ögonblick på.
Konsumentverket rekommenderar en konsumentvägledare per 20 000 invånare.
Politiker anser oftast det mer effektivt att föreläsa en timme för 30
skolelever om konsumenträtt och privatekonomi än ett halvtimmes
telefonsamtal med en person som har hamnat i ett konsumentproblem. Man
prioriterar också näringslivs- och massmediakontakter. Vi borde jobba mycket
mer i samverkan med
grannkommunerna i sådana frågor. Förhoppningen är att uppmärksamma
kommuninvånarna på risker och möjligheter och uppmuntra till kontakt med
konsumentvägledningen innan något har gått allt för snett. Det spar pengar
för både kommunen och dess invånare.
Skulle det inte vara en bättre idé att kontakta några grannkommuner och höra
om deras intresse för samverkan?
Konsumentverksamhet saknas även i Vallentuna, Täby, Vaxholm och Värmdö.

Inga kommentarer: