onsdag, april 16, 2008

Eddie Vivenius

Svar till A-C Furustrand (s) i Kanalen nr.13 från I G Sundström KSO (m) i Kanalen nr. 15.

I G Sundström konstaterar att A-C Furustrand sitter i KSAU, KS och KF. Därmed anses hon av IG ha alla möjligheter att ha åsikter, men inte att påverka besluten. För allt är så förutsägbart när besluten redan har tagits med stor majoritet i KSAU och KS. När de kommer till KF blir besluten alltid som i KSAU och KS dvs.i enlighet med vad den borgerliga alliansen redan har beslutat.

Jag är ersättare i KF och tjänstgör endast när ledamot är frånvarande, som vid senaste KF, då jag röstade nej som A-C Furustrand!

En av de aktuella fastigheterna i Svinninge ägs av Anders Junkergård (m), tidigare ledamot i KF, numera moderat vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Taxeringsvärdet för fastigheten är 1,1 miljoner och marknadsvärdet 1,47 miljoner om taxeringsvärdet för fastigheten normalt anses utgöra 75 % av vad en förståndig köpare som kommunens folkvalda kan tänkas vilja betala. Men den borgerliga majoriteten beslutade i KSAU, KS och KF att betala honom 2 miljoner
Men varför bemöts inte alla kommuninvånare lika generöst eller demokratiskt? Jag tänker naturligtvis på de väljare som i kommunalvalet 2006 röstade in sina förtroendevalda till kommunfullmäktige, men som av de övriga partiernas förtroendevalda hindrats att delta i kommunala nämnder, bolag och styrelser, som nämndeman eller revisor.

I kommunfullmäktige har fem partier fått 2 mandat vardera. Två partier har fått fem mandat vardera. Och två partier har fått 14 resp. 17 mandat i KF.

Men av de fem partier som fått 2 mandat vardera har endast tre av dem ledamöter och ersättare i kommunala nämnder, bolag och styrelser, som nämndemän, presidiemedlemmar eller revisorer. Varför?

För fler kritiska röster läs även: http://www.freewebs.com/raddavarskog och http://www.barneniosteraker.se

Inga kommentarer: