torsdag, maj 28, 2009

Dagens Arena | Vänster om!

Dagens Arena | Vänster om!: "SAP förklarar politikens uppdrag som att sätta människorna före 'det internationella kapitalet'. Vänsterpartiet vill i första hand försvara medborgarna mot byråkrati och stark centralstat. Det ena är ett gammalt socialistiskt förhållningssätt. Det andra ett klassiskt liberalt.

Socialdemokraterna inskärper att valet står mellan höger och vänster. De politiserar unionen på ett sätt som de tidigare har undvikit. Samtidigt leder Vänsterpartiets grundanalys till den uttalade slutsatsen att höger och vänster är betydelselöst i Europapolitiken. Alla europeiska partier är i varje fall samma ludd - utom Vänsterpartiet, som representerar den högre demokratin, den som kräver utträde för att infrias."

Inga kommentarer: