torsdag, maj 14, 2009

Ska även Sundström som Gardner-Sundström bli kommunalråd? | Nyhetsverket.seJag läser i "Kanalen" att "Vi måste hitta ett sätt att avlasta kommunstyrelsen, säger Ingela G-S. Den har en alldeles för stor arbetsbörda idag. Dessutom bör vi diskutera om vi skall införa ytterligare en kommunalrådstjänst, med samhällsbyggnadsfrågor som ansvarsområde. Vår kommun växer, och den växer fort...........".

Med tanke på att Ingela G-S har köpt samtliga allianspartiers lojalitet genom att ge deras medlemmar poster i samtliga nämnder, styrelser och som nämndemän och revisorer, men vägrat oppositionspartierna sådana uppdrag.

Samt uttalat att som byggnadsnämndens ordförande måste man dock ha någon med "starka nypor" och utsåg sin man Jan-Olov Sundström.

Trots att han blivit anklagad för jäv av sina tidigare partikamrater i M och SKL:s förbundsjurist utrett att han samtidigt driver eget bygglobbyingföretag som frikostigt ger sina kunder godkända detaljplaner i sin egenskap av byggnadsnämndens ordförande.

Ingela Gardner-Sundström är privatskoleägare och kommunalråd med ansvar för bl.a. översiktsplaner och andra "hårda frågor".

Ska nu även hennes man nu bli kommunalråd inom det område där han är yrkes-och fritidsverksam?

Ska även Sundström som Gardner-Sundström bli kommunalråd? | Nyhetsverket.se

Inga kommentarer: