fredag, maj 22, 2009

”Regeringen värre än mögel för kyrkans kulturskatter”


Ärkebiskop Anders Wejryd:"Regeringens ointresse för hur de kyrkliga kulturminnena ska bevaras är i dag ett större hot än mögel och surt regn. Sedan Svenska kyrkan och staten skildes åt för snart tio år sedan har ersättningen från staten för att bevara de kyrkliga kulturskatterna legat långt under den nivå man utlovade. Skillnaden för de gångna tio åren ligger på cirka 3,5 miljarder kronor. Och nu har regeringen planer på att beskatta Svenska kyrkan hårdare än tidigare, vilket hotar att helt urgröpa församlingarnas resurser för att underhålla kyrko­byggnaderna. Staten sviker överenskommelsen om hur det kyrkliga kulturarvet ska kunna bevaras.

Från årsskiftet finns ingenting beslutat om hur stor den statliga ersättningen för kyrkans antikvariska arbete ska vara. Ett professionellt antikvariskt arbete kräver långsiktighet och planering och därför vore det helt orimligt om ersättningen för församlingarnas antikvariska arbete beslutas på årsbasis och utan framförhållning. Om inte politikerna kan prestera en lösning som ger förutsägbarhet och adekvat finansiering hotas framtiden för Sveriges kulturhistoriskt värdefulla kyrkor"skriver ärkebiskop Anders Wejryd.

Inga kommentarer: