fredag, maj 22, 2009

Ta från EU och ge till kommunerna!

För 2010 kommer Sveriges medlemsavgift till EU att uppgå till 27,2 miljarder kronor enligt regeringens prognos. EU-budgetens fördelning enligt långtidsprognosen: regionalpolitik: 34 %, jordbrukspolitik: 49 %, rättsliga frågor: 1 %, utrikes, försvar och bistånd: 6 %, administration/löner: 4 % och övrigt 6 %.

Vänsterpartiet vill återföra hela jordbrukspolitiken till nationell nivå och 75 procent av regionalpolitiken, utrikesfrågorna och administrationen, vilket innebär att Sveriges medlemsavgift till EU skulle minska med cirka 82 procent, ungefär 22,3 miljarder kronor. Vilket skulle räcka till för att skapa mer än 50 000 nya jobb

Vänsterpartiet vill minska Sveriges medlemsavgift till EU och EU:s budget Pengarna kan användas på ett betydligt bättre sätt, i till exempel kommunerna och landstingen. Partiet vill också sänka EU-parlamentarikernas löner rejält och ta bort andra förmåner.

Om dessa pengar fördelas ut till kommuner och län utifrån befolkningsstorlek, skulle det ge ett avsevärt tillskott för kommunerna och/eller landstingens verksamheter. Stockholms län skulle få 4,68 miljarder kronor!

Om och när Lissabonfördraget träder i kraft, sannolikt under 2010, får EU-parlamentet delad makt med regeringarna om EU-budgetens utgifter.

Vi vill också sänka EU-parlamentarikernas löner och ta bort deras andra förmåner.

Varje EU-parlamentarikers arvoden, kostnadsersättningar, traktamenten och reseersättningar kommer från och med i sommar att inbringa minst 145 000 kronor efter skatt – i månaden.

Såväl de borgerliga partierna som Socialdemokraterna har stött denna miljonrullning både i EU-parlamentet och i riksdagens EU-nämnd.

Vänsterpartiet anser att de svenska EU-parlamentarikerna ska ha samma lön som riksdagsledamöterna.

Vi anser också att riksdagslönerna är för höga. Vänsterpartiet kräver därför att riksdagsledamöternas löner ska sänkas från dagens 54 500 kronor i månaden till motsvarande ett prisbasbelopp, cirka 42 000 kronor.

Inga kommentarer: