fredag, maj 08, 2009

Glöm inte bort att nominera ViSK-kandidater senast 15 maj 2009!


Nominera ViSK-kandidater senast 15 maj!


Det kan kännas långt borta att rösta i kyrkovalet om du själv sällan är i kontakt med din församling. Men vare sig ditt möte med Svenska kyrkan är sällsynt eller regelbundet, vill vi att du som är medlem funderar över hur du vill att din kyrka ska vara om fem år och vad du anser att kyrkan och den lokala församlingen borde prioritera?

ViSK söker engagerade medlemmar till kyrkovalet 20 september.

Svenska kyrkan är en fri folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd. Den är därmed beroende av medlemmarnas engagemang, delaktighet och ansvar. Fram till kyrkovalet den 20 september i höst är det viktigt att du som är medlem funderar över frågor som - Vad förväntar jag mig av Svenska kyrkan och min lokala församling i framtiden?

Vad vill jag som medlem med den kyrka jag tillhör?

I höst är det kyrkoval. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av många människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. Var med och rösta på de grupper och personer som ska besluta i frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Eller ställ upp i valet i en nomineringsgrupp! Vad krävs för att bilda en nomineringsgrupp?

För att registreras som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som har rösträtt i valet. Minst 10 personer behöver stödja ansökan från den grupp som ställer upp till val i församlingen.

När är sista dag för ansökningar och anmälningar?

Ansökan om att registrera en ny nomineringsgrupp, liksom anmälan av kandidater till både gamla och nya grupper, ska helst göras före 15 april, men senast den 15 maj 2009.

För mer information, se www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta församlingens valnämnd genom valsamordnare Camilla Gradén, 08-540 845 35.

I kyrkan kallas de grupper som ställer upp i valet för nomineringsgrupper. De kallas inte partier som i de allmänna valen, eftersom det i kyrkovalet finns många andra grupperingar än de politiska som ställer upp.

Att ställa upp i kyrkovalet?

I Österåker-Östra Ryds församling finns idag fyra nomineringsgrupper representerade i församlingens ledning. Dessa är Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Levande kyrka = Center- + Folkpartister, Moderata samlingspartiet och Socialdemokraterna. Ring församlingen för kontakt med dessa om du är intresserad av att bli aktiv. Är du intresserad av att starta en ny nomineringsgrupp hittar du information på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval i vänstermenyn under Nomineringsgrupp. Där kan du läsa broschyren "Att ställa upp i kyrkovalet" och ladda ned de blanketter som behövs. Broschyren finns också att hämta i Åkersberga Kyrkliga Centrum.

Vem kan kandidera?

För att vara valbar krävs att man tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald. Man ska vara 18 år senast på valdagen och vara folkbokförd i det område valet gäller.

Källa:http://www.osteraker-ostraryd.se/

Inga kommentarer: