söndag, februari 25, 2007

Slipper fängelse för machetehugg mot hund

Jag tycker att mannen som utförde denna misshandel, själv borde straffas genom att bli misshandlad på samma sätt som han misshandlade sin hund allt enligt principen om: "öga för öga, tand för tand"!

52-åringen misshandlade sin hund med en machete i 20 minuter. Tingsrätten dömde mannen till en månads fängelse. Men hovrätten gör en annan bedömning och nöjer sig med villkorlig fängelsedom.

Den 52-årige mannen från Halmstad misshandlade sin hund svårt. Bland annat använde han sig av en machete, hunden fick flera blödande huggsår.I tingsrätten ansågs djurplågeriet vara så allvarligt att mannen dömdes till en månads fängelse och böter.Men vid en prövning i högre instans mildras domen. Hovrätten anser att villkorlig dom och böter räcker. Bedömningen grundar sig på att mannen tidigare inte är straffad och på att det inte är troligt att han "kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet".Hovrättens ledamöter var dock oeniga. Två av fem ledamöter ansåg att 52-åringens fängelsestraff borde stå fast eftersom mannen "visat särskild hänsynslöshet och råhet".

Slipper fängelse för machetehugg mot hund

Inga kommentarer: