tisdag, februari 13, 2007

Eddie

Detta har hänt: Eurostar AB lämnade in ett underlag för vad de var villiga att betala per kvadratmeter. Folk från Österåkers kommun var och tittade på en biograf med fler salonger hos Eurostar. Kommunen frågade också SF bio ifall de var intresserade, men där fanns inget intresse alls. Sedan såldes Åkersberga centrum och med det upphörde kommunen att höra av sig till Eurostar, vars intresse aldrig har svalnat. Så att det inte skulle finnas någon, som hade lust att driva en ny biograf är alltså inte sant.

Jag tror att Socialdemokraterna genom kopplingen till sitt eget "Folkets Hus" av eget intresse för att få behålla hyrresintäkterna från Eurostar, har hävdat vid nämndsammanträden, att det vore orealistiskt att Eurostar skulle ha råd att betala för en ny biograf, när de inte ens har råd att betala för en gammal. Som Du kanske vet är vi i Åkersberga Filmstudio angelägna om att Eurostar finns kvar i Åkersberga, och betalar därför mer än tidigare och vad vi egentligen har råd med, till Eurostar för att visa vårt intresse av fortsatt samarbete.

Har Du därför möjlighet att få fram eller hänvisa mig till det protokollsutdrag, som bestyrker din förklaring "att det saknades entreprenörer som klarade den hyresnivå", är jag mycket tacksam.

Svaret kom snabbt samt förklarar en hel del missförstånd. Vem på "kommunen" som Eurostar träffat vet Fredrik Drotte, Planarkitekt på Stadsarkitektkontoret med adress: Luffarbacken 3, 2 tr 184 86 Åkersberga, Österåkers kommun, Tel: +46 8 540 813 69 Fax: +46 8 540 221 32 fredrik.drotte@osteraker.se inte. Om företrädare för Armada-PEAB uppfattades som kommunrepresentanter av Eurostar AB, är detta olyckligt. Det Fredrik tidigare säger: "att det saknades entreprenörer som klarade den hyresnivån", är alltså information han fick av företrädare för tidigare centrumägaren. Fredrik kan bara personligen hålla med mig i allt vad jag säger om trender inom biobesöksmarknaden idag, samt att det vore önskvärt att utveckla bioverksamheten i centrum.

Det finns såvitt han vet inget politiskt protokollsutdrag med beslut beträffande biograf i centrum. Innan Åkersberga Centrum AB ( som består av Citycon OY, 75 %, och Armada, 25 %) köpte Åkersberga centrum så ägde Armada och Peab centrumets delar och drev exploateringen tillsammans. Det var under den tiden som förhandlingar med olika biointressenter fördes. Då efterfrågades byggrätter i detaljplanen för en extravåning på del av bebyggelsen, för att man ansåg att detta var ett bra läge för en biograf. Dessa förhandlingar, liksom förhandlingar med alla andra hyresgäster i centrum, fördes bakom stängda dörrar. Österåkers roll som planläggande myndighet sträcker sig inte ner på nivån för enskilda hyresförhandlingar, och bör inte göra det heller. Kommunens detaljplaner ska gälla betydligt längre än enskilda hyresavtal, och ofta medge betydligt större flexibilitet än tillgodoseende av endast en särskild hyresgästs behov. Bestämmelsen C (centrumändamål) har därför lagts in i planen för all kommerisell yta, vilket innebär att all verksamhet som per definition kan räknas som centrumändamål får förekomma, även bio. Möjligheten finns alltså för framtiden om det finns ömsesidigt intresse från centrumägarna och marknaden, både fysiskt och i detaljplan.. .

Om Eurostar vill förhöra sig om möjligheten att förhandla med nuvarande centrumägaren, så är Dominica André på NCM Donaldson rätt kontaktperson, på tel 073 381 80 30.

Eddie

Inga kommentarer: