lördag, februari 17, 2007

Eddie Vivenius

Den styrande alliansen i Österåkers kommun planerar för en massiv utförsäljning av kommunal verksamhet. Först ut är äldreomsorgen tätt följd av barnomsorgen. Inga konsekvensbeskrivningar är gjorda och anledningen sägs vara ökad valfrihet. Vad har den äldre för valfrihet när det boende hon/han bor på säljs ut? Vad har föräldrarna för val när de får reda på att deras dagis säljs ut?

Enligt svensk lag är kommunen skyldig att ta ansvar för områden som socialtjänst, äldrevård, barnomsorg samt skolor. Men kan dessutom i avsaknad av borgerliga värderingar på eget initiativ ansvara för bostäder, energi och fritidsverksamhet.

Att informera och bjuda motstånd mot Gavler-Sundström och den borgerliga alliansens brist på etik och moral är både meningsfullt och nödvändigt. Genom att argumentera, visa missnöje och motståndskraft beskär vi deras handlingsutrymme i framtiden..Låt oss ordna en namninsamling mot Gavler-Sundström och den borgerliga alliansen på adressen: http://www.namninsamling.com


Eddie Vivenius

Inga kommentarer: