lördag, mars 06, 2010

Vårdval blir hälsoval vid rödgrön valseger.

Ingrid Falk, pressekreterare (V) skriver:"Hälsoval Stockholm på fem fingrar:1. Behoven styr vården 2. Hälsoinriktat och förebyggande 3. Förstärkt landstingsvård 4. Distriktssköterskans roll återupprättas 5. Solidariskt ersättningssystem.

En rödgrön seger i landstingsvalet i september innebär stora förändringar för den som söker sig till primärvården. Efter två år med ett misslyckat och hårt kritiserat Vårdval Stockholm sätts nu folkhälsan och det hälsofrämjande arbetet i fokus.


Den rödgröna modell som V utformat med S och MP, erbjuder Stockholmarna nära vård på ett rättvist, jämställt och jämlikt sätt över hela länet.

– Under de dryga två år vi tvingats leva med Vårdval Stockholm har omfattande kritik riktats mot Filippa Reinfeldts orättvisa och stelbenta reform. Framförallt mot att läkarna tvingas ta många korta och ibland onödiga besök, istället för att hjälpa dem med störst vårdbehov, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

Alliansen drev igenom Vårdval Stockholm i januari 2008.

Det gjordes i all hast utan några ordentliga analyser eller försök till politisk enighet. Kritiken lät inte vänta på sig. Läkarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal och DHR bland många andra, har i hårda ordalag dömt ut den moderata modellen. Vården i områden med stora behov försämrades rejält och viktig förebyggande vård försvann. Det var inte lönsamt.

Nu ska vårdcentralerna stimuleras för att motverka orättvisorna.

Både det individuella vårdbehovet och områdets folkhälsa ska styra hur mycket pengar landstinget betalar till en vårdcentral.

– Vi rödgröna har gjort ett grundligt arbete med Hälsoval Stockholm. Vi rättar till de brister som de borgerliga förorsakat både patienter och personal, till exempel i Botkyrka och Tensta/Rinkeby, samtidigt som regionens mer välbeställda områden fått ökade resurser.

Ett viktigt krav från Vänsterpartiets sida i den rödgröna modellen, är att kompetensen hos vårdens olika yrkesgrupper ska tas tillvara bättre än idag. Det gäller inte minst kvinnodominerade vårdyrken som distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Det ska också finnas möjlighet att profilera sig gentemot olika grupper som diabetiker och astmatiker.

– Vi föreslår också att vårdenheter i landstingets egen regi ges möjlighet att övergå i så kallade intraprenader, med större självbestämmande för personalen. Men framför allt ska den landstingsdrivna vården få de resurser den behöver för att göra ett bra jobb.

I dag är etableringen inom Vårdval Stockholm helt fri – det är de privata vårdgivarnas marknad, säger Birgitta och fortsätter: – Landstinget ska styra var vården ska finnas och den fria etableringen upphör därmed. Med Hälsoval Stockholm vill vi ta vården bort från marknadsstyrning till behovsstyrning. Samtidigt utjämnar vi de köns- och klassmässiga skillnaderna i folkhälsan och minskar den psykiska och fysiska ohälsan."

Läs mer om Hälsoval Stockholm på vansterpartiet.se/stockholm

Landstingslistan Norra länet 14. Eddie Vivenius 68 år, Österåker

Inga kommentarer: