lördag, mars 06, 2010

Debattinlägg om frågor som rör kommunen och dess medborgare.

Om det parti jag tillhör hade egen majoritet i Kommunfullmäktige skulle vi se till att våra kommunala skolor fick bättre resurser.
Vi skulle införa ett generellt besparingsstopp på barn- och ungdomsverksamheten. Nedskärningar skulle inte få förekomma inom skolan under nästa mandatperiod.
En höjning av kvaliteten i Österåkers skolor förutsätter mindre klasser, en ökad lärartäthet och att kommunen uppmuntrar skolorna att utveckla undervisningsmetoder och pedagogik.
Andra prioriterade områden är nödvändig satsning på elevvården och stöd till elever som har svårigheter att klara skolans krav. Som t.ex. elever med särskilda behov och med koncentrationssvårigheter.
Ge fritidsgårdarna de resurser som krävs för att utveckla och förbättra fritidsverksamheten.
Utöka öppettiderna och utveckla verksamheten på fredagar och lördagar.
Bygga fler hyresrätter med lägre hyra för ungdomar och våra äldre. I dag kan de unga inte flytta hemifrån till en egen lägenhet i Österåker, då hyrorna är för höga och lägenheterna är för få. Satsa på behovsanpassat valfritt boende i hyresrätt med låg hyra även för äldre och yngre funktionshindrade.Vi skulle stoppa privatiseringen av vård- och äldreomsorg. Privata vinstdrivande bolag som tagit över vård, äldreomsorg och andra välfärdstjänster har sparat in på både personal och kvalitet - utan att det har blivit billigare för vårdtagarna.
Kompetensutveckla och förbättra villkoren för de anställda inom omsorgen.
Förbättra arbetsklimatet och minska tidspressen i hemtjänsten. Kommunen måste ta sitt ansvar för att de äldre som behöver sjukhemsplatser och hemtjänst ska få det de är beviljade till enligt lagen.
Ta bort avgiften för trygghetslarmet. Hemtjänsten och deras insatser skulle byggas ut till att vara mer anpassad så att även stöd vid matlagning, bak etc. kan utföras. Fler avlastningsplatser, utbildning och rekreationsmöjligheter för vårdande anhöriga.
Anställa en konsumentvägledare. Bygga en ny modern digital biograf med flera salonger.
P-skiva endast där det behövs och inte på helgdagar eller efter 18.00 på vardagar.
Ställa krav på sociala skyldigheter och miljökrav i all kommunal upphandling.
Stärka kommuninvånarnas delaktighet genom en interaktiv kommunal hemsida och talsyntes för synskadade med möjlighet att lyssna på kommun- och lokaltidningar. Informationskontoret skulle vara öppet under hela året.

Inga kommentarer: