lördag, mars 06, 2010

Debattinlägg om Österåkers kommun.

Bygg små hyresrätter för unga, äldre och ensamstående.
Det behövs fler lärare i alla skolformer.
Skapa mindre barngrupper.
Minska antalet elever i klasserna.
Säkerställ en skola och barnomsorg med god kvalitet för alla
Bekämpa våld och droger.
Kommunen ska växa varsamt istället för en ohejdad planerad exploatering.
Stoppa nedskärningarna av välfärden.

Inga kommentarer: