måndag, januari 18, 2010

Trafiksituationen på Söralidsvägen i Åkersberga.

Interpellation
2010-01-12
Vänsterpartiet i österåker

Till Byggnadsnämndens ordförande

Angående trafiksituationen på Söralidsvägen

Det finns uppenbara problem med trafikintensiteten, säkerheten, tillgängligheten och miljön på och längs med den hårt belastade Söralidsvägen. Den ständigt ökande trafiken har redan medfört ett flertal dödsolyckor och svårt skadade.

Nu förväntas det bli än mer problematisk om uppgifterna från bland annat insändare i lokaltidningarna stämmer att ett nytt kontorshus planeras att byggas på Luffarbacken. Detta utöver redan planerade flerfamiljeshus på Luffarbacken och småhus i Björkhaga,

Av allt att döma håller inte Söralidsvägen i sin nuvarande utformning tillräckligt god standard för att få en utökad trafikbelastning. Dessutom har det visat sig att de hastighetsberäkningar på 50 - 55 km/h som gjorts inte stämmer. I verkligheten är hastigheterna betydligt högre.

Österåkers kommun vill leva upp till parollen "trygg och säker kommun". Det måste därför vara ett grundläggande krav om vi vill vara en trygg och säker kommun att vi snabbt ingriper när det förekommer uppenbara risker för att någon människa blir skadad till följd av exempelvis ökad trafik.

Boende i områden längs Söralidsvägen har uppmärksammat problemen med den ständigt ökande trafiken. Det har kommit förslag om att sätta upp någon typ av farthinder i form av rondell vid korsningen av Fjärilsvägen för att sänka hastigheten och få ett bättre flyt på trafiken. Vänsterpartiet anser att kommunens folkvalda bör lyssna på den lokala opinionen.

Vi vill därför ställa följande frågor till Byggnadsnämndens ordförande:

- Anser den politiska majoriteten att trafiksituationen på Söralidsvägen är bra?

- Om inte - Vad planerar Ni att göra åt trafiksituationen på Söralidsvägen?

- Varför kan Ni inte, i avvaktan på en mer permanent lösning, omedelbart placera ut exempelvis tillfälliga farthinder vid Fjärilsvägen för att hålla hastigheten nere, som trots reglerna om hastighetsbegränsning på 50 km/h inte efterlevs?Francisco Contreras
Eddie Vivenius
Vänsterpartiet i Österåker

Inga kommentarer: