måndag, januari 18, 2010

Action-dator i Österåker nu!

2010-01-08
Motion
Vänsterpartiet i Österåker

Action-dator i Österåker nu!

Tre fjärdedelar av all vård i Sverige idag bedrivs av anhöriga och närstående. Det är inte ovanligt att den som vårdar en sjuk anhörig i hemmet känner sig isolerad och ensam.

För att stödja och underlätta för de anhörigvårdarna har ett flertal kommuner i Sverige infört ett databaserat stöd med så kallade Action-dator.

Action är en förkortning för ”Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older people´s Needs”, vilket översatt till svenska blir ”Anhörigvårdares IT-baserade stöd för vård och omsorg i hemmet”. Genom den kan äldre som vårdar anhöriga i hemmet få kontakt och stöd.

Genom datorn är det lätt för den äldre att få lättfattliga fakta om vanliga sjukdomar som stroke och demens. Datorn ger också tillgång till specialanpassade spel, gymnastikprogram och information om livet som anhörig.

För att lära sig hantera datorn går användaren en kurs där personlig kontakt med andra deltagare är en viktig del. Vilket borde kunna anordnas regelbundet vid luncher och Internet-caféer för anhörigvårdare som får Action.Vi yrkar att

Österåkers Kommun omgående undersöker möjligheten att installera specialutrustade datorer/ Action-dator i hemmet hos äldre och på mötesplatser som stöd för anhöriga och ensamståendeFrancisco Contreras

Eddie Vivenius

Inga kommentarer: