måndag, januari 18, 2010

Otydliga krav, bristande kontroll och obefintlig uppföljning

Jag blev kontaktad av en grupp kommuninvånare och skattebetalare men också anställda i ett av kommunens anlitade städföretag som drabbats av städentreprenörens oegentligheter.

De anställda berättade om de usla arbetsvillkor och missförhållanden som råder i ett städbolag som har kontrakt med kommunen för att sköta städningen av våra skolor, sporthallar, daghem m fl. De hade att berätta om att flera av dem arbetat under en längre tid utan kontrakt, att några fått jobba svart, att de inte fått ut sin semesterersättning, att de inte fått avtalsenliga löner, att de fått utstå trakasserier och hot från arbetsledaren, att de utan förvarning fått längre arbetstider än avtalat, att de bara efter påtryckningar fått ut löner de senaste tre månaderna, men också att de nu blivit uppsagda p g a arbetsbrist trots att städbolaget fått förlängt kontrakt. Nu när de blivit uppsagda har städentreprenören nekat de ett arbetsgivarintyg som gör att de inte kan söka a-kassa.

Med hjälp av internet och ett telefonsamtal till Skatteverket kunde jag snabbt spåra det omtalade städbolaget och upptäckte uppseendeväckande omständigheter. Skatteskulder på över åtta miljoner, konkurshot, en bolagsstyrelse med s k ”målvakter”, svart arbete, tidigare problem med uteblivna betalningar av löner och semester till anställda mm.

En sån historik fullt med missförhållanden borde direkt ha diskvalificerat städföretaget från att få kommunens städuppdrag. Men även om kommunen missat i första skede vill man ju tro att det finns kontrollposter eller uppföljningar från kommunens sida för att stoppa sånt under kontraktets löptid.

Nu har ju inget av detta hänt. Vad jag förstår har kommunen missat kontrollera företaget under upphandlingsskedet och det har brustit senare i kontroll och uppföljning. De drabbade är de anställda som även bor och betalar skatt i Österåkers Kommun.

Otydliga krav på och bristande kontroll av dem som utför skattefinansierade tjänster, i kombination med anlitande av den entreprenör som lämnar det lägsta anbudet, slår förr eller senare mot oss själva. Det drabbar skattebetalare, brukare och anställda. Men det drabbar också seriösa företagare som verkligen vill göra ett bra jobb.

Helt klart är att med otydliga krav, bristande kontroll och obefintliga uppföljningar drar vi till oss oseriösa entreprenörer som kan kamma hem lättförtjänta pengar på bekostnad av de anställdas arbetsvillkor.

Det bör påpekas att vi politiker har ett ansvar för att förhindra att ekonomisk brottslighet får fotfäste i den offentligt finansierade sektorn. Det faller på vårt bord att se till att våra skattemedel förvaltas väl, att vi kontrollerar och följer upp hur våra skattemedel används, att vi har koll på att skattepengarna inte går till oegentligheter. Vi har ett politiskt ansvar för hur upphandlingar sköts och vilka entreprenörer och underentreprenörer som anlitas.

Med detta vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström
- Vad har brustit i kommunens agerande i detta specifika fall?
- Med tanke på hur det har gått med detta specifika fall, hur bedömer du kommunens rutiner gällande krav, kontroll och uppföljningar vid upphandling?
- Vad kommer kommunen att göra för de anställda, tillika kommuninvånare och skattebetalare, som råkat illa ut för oegentligheter från en av kommunens anlitade entreprenörer?

Inga kommentarer: